Badanie ABI - wskaźnika Ankle-Brachial Index

Badanie wskaźnika Ankle-Brachial Index (ABI) jest istotnym narzędziem diagnostycznym w medycynie. To prosty, nieinwazyjny test, który umożliwia szybką ocenę przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych, co jest kluczowe dla wykrywania miażdżycy oraz oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie ABI pod kątem miażdżycy tętnic obwodowych

Badanie ABI jest przede wszystkim przydatne w identyfikacji pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych. Miażdżyca jest chorobą, w której dochodzi do zwężenia lub zablokowania tętnic z powodu gromadzenia się blaszek miażdżycowych. Może to prowadzić do ograniczonego przepływu krwi do narządów i tkanek, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Badanie ABI - ocenia stopień zwężenia tętnic

Badanie ABI pozwala na ocenę różnicy ciśnienia krwi między tętnicami kończyn dolnych a tętnicami ramion, co umożliwia ocenę stopnia zwężenia tętnic kończyn dolnych. Wartości ABI poniżej normy mogą sugerować obecność miażdżycy, natomiast wyniki powyżej normy mogą wskazywać na nadmierną sztywność naczyń.

Dodatkowo, badanie ABI jest również użyteczne w monitorowaniu skuteczności terapii u pacjentów z ranami, miażdżycą oraz w ocenie ryzyka wystąpienia przemijających epizodów niedokrwiennych czy udarów.

Dzięki swojej prostocie i skuteczności, badanie ABI stanowi ważne narzędzie diagnostyczne w praktyce klinicznej, umożliwiając szybką identyfikację pacjentów z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych oraz skuteczną interwencję terapeutyczną w celu zapobiegania powikłaniom.

W naszej klinice badanie ABI jest dostępne dla wszystkich, jednak szczególnie zalecamy wykonać je co 6 miesięcy osobom:

 • cierpiącym na cukrzycę,
 • z ranami,
 • z zdarzeniami sercowo-naczyniowymi,
 • po udarze,
 • borykającym się z zaburzeniami ukrwienia kończyn dolnych,
 • zdiagnozowanym z PAD (przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych) powyżej 70. roku życia,
 • młodszym niż 50 lat z czynnikami ryzyka miażdżycy,
 • poddawanym kompresjoterapii,
 • po operacjach kończyn dolnych,
 • z chromaniom przestankową,
 • skarżącym się na uczucie zimnych nóg,
 • z obrzękiem nóg, żylakami i pękającymi naczynkami,
 • palącym tytoń.